.
Melanzana striata Leire F1 - 1 pianta vaso 10 - Orto mio
    Melanzana striata Leire F1 - 1 pianta vaso 10 - Orto mio